Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Znak na parkingu przed Izbą Skarbową w Lublinie, informujący o wyodrębnionych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  Bezprogowe wejście do Izby Skarbowej w Lublinie

  Język migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej;
  • wysyłanie faxów.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do dyrektora izby.

  Bez barier architektonicznych w skarbówce na Czechowie

  Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu, a w chodnikach występują miejsca obniżenia krawężników. W budynku znajdują się windy umożliwiające obsługę osób na wózkach inwalidzkich (i o innych niepełnosprawnościach) i zapewniające dostęp na każdą kondygnację budynku. W kabinie wind wszystkie przyciski wyposażone są w grafikę Braille'a.

  W budynku wysokim (B) wprawdzie nie przewidziano dostępu dla osób nie będących pracownikami Izby Skarbowej, ale istnieje możliwość dojazdu windą na każdą kondygnację. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano tak, aby dostępne były z każdej sąsiedniej kondygnacji niższej bądź wyższej. Toalety takie znajdują się na parterze, III, IV, VI, VIII, IX piętrze budynku. Węzeł sanitarny dla interesantów znajduje się na parterze urzędu. W jego skład wchodzi również toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Na pozostałych kondygnacjach urzędu (budynek A) wszystkie toalety dostosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym są wyposażone w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach ułatwiające korzystanie z nich tym osobom.

  Na parkingu wyznaczono oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 14:28
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian