Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 23 1010 1339 0004 4622 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 70 1010 1339 0004 4622 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 20 1010 1339 0004 4622 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 14 1010 1339 0004 4622 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie - 94101013390004461391200000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 85 1010 0055 0200 6190 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 14:09 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 11:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian