Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Jeden z pracowników Urzędu Skarbowego w Rykach posługuje się językiem migowym.

  Piktogram: niepełnosprawniUdogodnienia architektoniczne

  Sala obsługi podatnika znajduje się na parterze budynku, do którego jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

  W przypadku, gdy załatwienie sprawy wymaga udziału pracownika komórki merytorycznej, pracownik schodzi na salę obsługi podatnika.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 13:19
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka