Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 41 1010 1339 0078 4922 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 88 1010 1339 0078 4922 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 38 1010 1339 0078 4922 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych - 32 1010 1339 0078 4922 2700 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów - 52 1010 1339 0000 2622 3100 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 47 1010 0055 0200 6220 0007 0000
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 13:34 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian