Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby skarbowej na wniosek naczelnika urzędu.

  Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 09:51 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2015 08:25
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik