Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) - Grzegorz Michałowski
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) - Leszek Duk

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 13:13 Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2016 12:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian