Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O Lublin dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 24 1010 1339 0020 5922 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 71 1010 1339 0020 5922 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 21 1010 1339 0020 5922 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 15 1010 1339 0020 5922 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – 95 1010 1339 0020 5913 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa – 26 1010 0055 0200 6160 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.12.2015 Data publikacji: 07.12.2015 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015 08:19
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian