Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).
  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniBez barier architektonicznych w Urzędzie Skarbowym w Łukowie

  Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu, a w chodnikach występują miejsca obniżenia krawężników.
  W budynku Urzędu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych zlokalizowano na parterze. Toaleta umożliwia korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym i wyposażona jest w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 12:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka