Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Łukowie

  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Łukowie

  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Łukowie

  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 11:07 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2015 08:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik