Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie (NUS) Marek Szczerba
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie (ZN) Stanisław Mróz

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 07:57 Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2016 09:42
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian