Numery bankowe

  Numery bankowe

  Numery bankowe

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O Lublin:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 17 1010 1339 0079 3722 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 64 1010 1339 0079 3722 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 14 1010 1339 0079 3722 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 08 1010 1339 0079 3722 2700 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem – uiszczana jest na rachunek dochodowy Izby Skarbowej w Lublinie
  • Opłata za wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów uiszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej: Bank PKO BP o/Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 92 1010 0055 0200 6210 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian