Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 27 1010 1339 0019 5122 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 74 1010 1339 0019 5122 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 24 1010 1339 0019 5122 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 18 1010 1339 0019 5122 2700 0000,
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – UM Krasnystaw 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie – 98 1010 1339 0019 5113 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 43 1010 0055 0200 6070 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian