Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej, e-mail: us0608@lb.mofnet.gov.pl,
  • przesyłanie informacji za pośrednictwem faksu na numer 81 884-36-61.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniObsługa osób z dysfunkcją ruchu

  Od strony technicznej budynek Urzędu Skarbowego w Kraśniku nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – brak jest podjazdów lub innych rozwiązań w tym zakresie. Przyjętym rozwiązaniem jest indywidualne podejście pracownika Urzędu do osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy. Ponadto pracownicy sali obsługi klientów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się. Osoby takie w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 11:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka