Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • FAX: 84 696-63-65,
  • e-mail: us0605@lb.mofnet.gov.pl,
  • skrzynka podawcza na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne - uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniUsprawnienia architektoniczne

  Budynek Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie posiada odrębne wejście umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym bezpośrednio do sali obsługi interesantów.

  Przed budynkiem urzędu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 10:39
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka