Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) Wioletta Kuźniarska
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) Sylwester Winiarczyk


  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w opublikowanym Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.11.2015 Data publikacji: 25.11.2015 08:03 Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2016 12:46
  Autor: Naczelnik US Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian