Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243 ze zm.), regulującej zakres, zasady i sposób obsługi osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych w kontaktach z instytucjami publicznymi przy wykorzystaniu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM), Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniemych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju informuje o dostępnych środkach komunikowania się z Urzędem:

  • poczta elektroniczna Urzędu, e-mail: us0603@lb.mofnet.gov.pl,
  • fax: 84 686-87-01,
  • telefonicznie: 84 686-87-00,
  • skrzynka podawcza na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne - uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego).

  W myśl art. 7 i 8 w/w ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania w kontaktach m. in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z w/w prawa organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN) przez osoby przybrane.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniInne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

  1. Przed budynkiem wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  2. Sala obsługi interesanta znajduje się na parterze Urzędu. Przy wejściu do budynku Urzędu zainstalowany jest dzwonek w celu wezwania pracownika ochrony, który udziela osobie niepełnosprawnej pomocy przy wejściu do Urzędu lub powiadamia telefonicznie pracownika danej komórki organizacyjnej.

  3. Pracownicy pracujący na sali obsługi interesanta są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.

  4. Ponadto Urząd Skarbowy w Biłgoraju dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 12:05 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 09:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka