Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) Ireneusz Rycyk
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) Beata Grabowska

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w dostępnym  Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2016 10:44
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian