Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 15 1010 1339 0000 5522 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 62 1010 1339 0000 5522 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 12 1010 1339 0000 5522 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 06 1010 1339 0000 5522 2700 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – r-k Izby Skarbowej w Lublinie
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 86 1010 1339 0000 5513 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 12 1010 0055 0200 6120 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:04 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:47
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian