Telefony

  Telefony

  Telefony

  Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
  tel.: 81 535-04-77
  fax: 81 535-04-53

  • Naczelnik (N) 81 535-04-54
  • Pierwszy Zastępcza Naczelnika (ZN1) 81 535-04-50
  • Drugi Zastępca Naczelnika (ZN2) 81 535-04-43
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (EA-1) 81 535-04-30, 81 535-04-22, 81 535-04-27, 81 535-04-00
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (EA-2) 81 535-04-23, 81 535-04-26, 81 535-04-79
  • Dział Kontroli Podatkowej (KP) 81 535-04-69, 81 535-04-31, 81 535-04-32, 81 535-04-33, 81 535-04-48, 81 535-04-71
  • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS) 81 535-04-46, 81 535-04-45
  • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Sekretariatu (SN) 81 535-04-17

  Sekretariat 81 535-04-77

  Archiwum 81 535-04-29

  • Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP) 81 535-04-67
  • Samodzielny Referat Analiz i Planowania (AP) 81 535-04-64, 81 535-04-40
  • Pierwszy Dział Postępowań Podatkowych (PP-1) 81 535-04-55

  Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości 81 535-04-39

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego 81 535-04-35

  Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 81 535-04-44

  • Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-2) 81 535-04-62

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT) 81 535-04-62

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT). Przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców. 81 535-04-65

  Obsługa deklaracji VAT z wykazanym zwrotem podatku. 81 535-04-59

  • Trzeci Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-3) 81 535-04-42

  Podatek od czynności cywilnoprawnych 81 535-04-83

  Podatek od spadków i darowizn 81 535-04-47

  Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 81 535-04-16

  • Dział Spraw Wierzycielskich (SW) 81 535-04-57

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 81 535-04-57, 81 535-04-61

  Upadłości, przedawnienia, decyzje o zabezpieczeniu 81 535-04-60

  Upomnienia 81 535-04-90

  • Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-1) 81 535-04-02

  VAT 23, kasy fiskalne 81 535-04-01

  E-Deklaracje 81 535-04-06

  Zaświadczenia 81 535-04-15

  • Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-2) 81 535-04-56

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: S (bez Sz), Ś 81 535-04-56

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: G, J, L, P 81 53-5-04-37

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: A, B, H, I, Ł, N, O, T, V, W, Y, Z 81 535-04-38

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: C, Ć, D, E, F, K, M, R, Sz, U, Ź, Ż 81 535-04-41

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób prawnych 81 535-04-36

  • Trzeci Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-3) 81 535-04-86

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: K,S 81 535-04-78

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: C, D, G, I ,J ,Ł ,N, P ,R ,Ś ,Sz ,T ,V ,Ż 81 535-04-58

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: A ,B ,Ć ,F ,K ,L ,M, O ,Q ,U ,W ,X ,Y ,Z ,Ź 81 535-04-66

  • Czwarty Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej (OB-4) 81 535-04-28

  Rejestracja, potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP 81 535-04-19

  Ewidencja podatników 81 535-04-73

  • Piąty Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej (OB-5) 81 535-04-25

  Kancelaria 81 535-04-76

  Biuro Podawcze na Sali obsługi klienta 81 535-04-13

  • Dział Rachunkowości Podatkowej (RP-1) 81 535-04-95

  Rachunkowość podatkowa dot. osób fizycznych i prawnych (PIT-4R, PIT8AR) 81 535-04-95

  Rachunkowość podatkowa dot.: VAT osoby fizyczne i prawne, podatek dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa (KP), osoby duchowne (PPD), podatek od sprzedaży nieruchomości (PIT-23, PIT-39) 81 535-04-49

  Rachunkowość podatkowa dot.: Ryczałt (PPE), zasady ogólne, podatek liniowy (PIT-36, 36L), spadki i darowizny (SD), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 81 535-04-70

  • Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej (RP-2) 81 535-04-51

  Rachunkowość podatkowa dot.: Zajęcia Wierzytelności dotyczące PIT-37 81 535-04-51

  Rachunkowość podatkowa dot.: Zwrot VZM 81 535-04-52

  Rachunkowość podatkowa dot.: Osoby fizyczne nieprowadzące dział. gosp.PIT-37, PIT-38 81 535-04-98

  Rachunkowość podatkowa dot.: Sumy do wyjaśnienia 81 535-04-68

  • Portiernia / ochrona 81 535-04-21
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2017 11:10
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian