Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Narodowy Bank Polski O/O Lublin:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 37 1010 1339 0000 3922 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 84 1010 1339 0000 3922 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 34 1010 1339 0000 3922 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 28 1010 1339 0000 3922 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 52 1010 1339 0000 2622 3100 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa – 05 1010 0055 0200 6100 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:05 Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2016 07:51
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian