Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) dr Artur Krukowski
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) Marzena Koprowska-Gorzym
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) Mariusz Pociupany
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN3) Dariusz Kordula

   


  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:00 Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2016 07:02
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian