Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Język migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej;
  • wysyłanie faxów.

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Udogodnienia architektoniczne

  Lubelski Urząd Skarbowy ma swoją siedzibę w kompleksie budynków, w których znajdują się również Izba Skarbowa w Lublinie i Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu, a w chodnikach występują miejsca obniżenia krawężników. Budynek jest wyposażony w windy umożliwiające obsługę osób na wózkach inwalidzkich (i o innych niepełnosprawnościach) i zapewniające dostęp na każdą kondygnację budynku. W kabinie wind wszystkie przyciski wyposażone są w grafikę Braille'a.

  W budynku wysokim (B) wprawdzie nie przewidziano dostępu dla osób nie będących pracownikami Izby Skarbowej, ale na każdą kondygnację istnieje możliwość dojazdu windą. Toalety dla niepełnosprawnych zlokalizowano tak, aby dostępne były z każdej sąsiedniej kondygnacji niższej bądź wyższej. Toalety takie znajdują się na parterze, III, IV, VI, VIII, IX piętrze budynku. Węzeł sanitarny dla interesantów znajduje się na parterze Urzędu. W jego skład wchodzi również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pozostałych kondygnacjach Urzędu (budynek A) wszystkie toalety dostosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym są wyposażone w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach ułatwiające korzystanie z nich tym osobom.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.06.2015 Data publikacji: 01.06.2015 08:21 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 08:30
  Autor: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka