Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 06101013390077512221000000
  • Podatek od towarów i usług VAT - 53101013390077512222000000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 - 03101013390077512223000000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów - 94101013390077512227000000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie - 77101013390077511391200000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP -  73101000550200671000070000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:53
  Autor: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian