Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Składania skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).


  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ul. Szeligowskiego 24 20-884 Lublin
  2. Punkt Podawczy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w sali obsługi - parter budynku
  3. za pośrednictwem ePUAP
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: is@lb.mofnet.gov.pl
  5. faksem na numer: (81) 452-23-06
  6. ustnie w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

  Przyjęcia interesantów odbywają się:
  w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 - 17.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 7.00 - 15. 00
  Sekretariat Izby Administracji Skarbowej w Lublinie tel. (81) 452-23-00 lub (81) 452-23-82


  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
  KTI AP jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:
  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej
  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu : 800 807 007
  adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 14:26
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian