Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny Urzędu Skarbowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 578). Naczelnik Urzędu jest organem podatkowym pierwszej instancji. Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie.

  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, urzędy skarbowe wraz z nadzorującą je izbą skarbową, stanowią jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej.

  Izba skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Urzędem skarbowym kieruje naczelnik, który odpowiada przed dyrektorem izby skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578);
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.15);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. 2013, poz. 1441);
  • regulamin organizacyjny.

  Urząd Skarbowy jest finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach karnych skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015 08:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik