Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) Mariusz Murzacz
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) Marek Hułas

   


  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:27 Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2016 12:28
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian