Orzecznictwo i interpretacje (NSA i SIP)

  Orzecznictwo i interpretacje (NSA i SIP)

  Orzecznictwo i interpretacje (NSA i SIP)

  Wyszukiwarka interpretacji (SIP)

  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów funkcjonuje archiwum interpretacji prawa podatkowego (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Archiwum zawiera pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wraz z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Informacje na temat zasad działania wyszukiwarki można odnaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

  Na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego funkcjonuje wyszukiwarka - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). W bazie tej można znaleźć treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami.

  Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie 1 stycznia 2004 r.- 30 września 2007 r. Ponadto można w niej znaleźć wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.06.2015 Data publikacji: 05.06.2015 10:03 Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2015 13:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik